V našem předmětu používat:

U součástek, kde není v rozbalovací nabídce žádné předvolené pouzdro např. “7400” je třeba zvolit “jiný…” a pak prohledat knihovny pouzder.

Součástka

Značka

Knihovna: Pouzdro

Rezistor

R_Small, R

Resistor_THT: R_Axial_DIN0204_L3.6mm_D1.6mm_P7.62mm_Horizontal

Potenciometr

R_POT_Small, R_POT

Potentiometer_THT: Potentiometer_Piher_PC-16_Single_Horizontal

Kondenzátor

C_Small, C

Capacitor_THT: C_Disc_D8.0mm_W2.5mm_P5.00mm C1

Capacitor_THT: C_Axial_L3.8mm_D2.6mm_P7.50mm_Horizontal C2

Elektrolytický kondenzátor

C_Polarized_Small, C_Polarized

Capacitor_THT: CP_Radial_D5.0mm_P2.50mm CP1

Capacitor_THT: CP_Axial_L10.0mm_D4.5mm_P15.00mm_Horizontal CP2

LED

LED_Small, LED

LED_THT: LED_D5.0mm

Dioda

D_Small, D

Diode_THT: D_DO-34_SOD68_P7.62mm_Horizontal

Tranzistor NPN

BC338

Package_TO_SOT_THT: TO-92

Tranzistor PNP

BC328

Package_TO_SOT_THT: TO-92

Svorka

Screw_Terminal_01x02

TerminalBlock: TerminalBlock_bornier-2_P5.08mm

Operační zesilovač

Opamp_Dual

Package_DIP: DIP-8_W7.62mm_LongPads

74001

7400

Package_DIP: DIP-14_W,7.62mm_LongPads

Krystal

Crystal_Small, Crystal

Crystal: Crystal_AT310_D3.0mm_L10.0mm_Vertical

Časovač 555

NE555P (má DIP pouzro)

Package_DIP: DIP-8_W7.62mm

Mikrokontrolér STM8

STM8S003K3T

Package_DIP: DIP-32_W15.24mm_LongPads

Tlačítko2

SW_Push

Resistor_THT: R_Axial_DIN0204_L3.6mm_D1.6mm_P7.62mm_Horizontal (pouzdro rezistoru)

Spínač2

SW_SPST

Resistor_THT: R_Axial_DIN0204_L3.6mm_D1.6mm_P7.62mm_Horizontal (pouzdro rezistoru)

Přepínač2

SW_SPDT

Package_TO_SOT_THT: TO-92 (pouzdro tranzistoru)

Testovací bod

TestPoint_Small, TestPoint

Connector_Pin: Pin_D1.0mm_L10.0mm

1 Podobně další obvody z řady 74xx.
2 Spínač, přepínač a tlačítko.