Pokud je to možné, tak je dobré nevytvářet schématickou značku (symbol) od nuly, ale vytvořit kopii stávající podobné součástky do vlastní knihovny (uložené na vhodném místě na disku) a tu upravit.


1. To, že změny nejsou uloženy, je označeno znakem "*" u názvu schématické značky (symbolu) a knihovny.