• Vypnout potisk: “F.SilkS” a “B.SilkS” ve "Vrstev".

 • Vypnout hodnoty: “Hodnota” v "Položky".

 • Rozmístit součástky: Klávesová zkratka M nad součástkou nejlépe mimo popisek a plošku.

 • Nastavit šířku spojů: Soubor > Nastavení desky…​ > Návrhová pravidla > Spoje a průchodky - upravit předdefinované velikosti nejlépe na 1 mm.

 • Položit spoje: Propojit > Jednotlivý spoj: X (Shift+X).

 • Nakreslit okraj desky: Přidat grafické čáry ve vrstvě “Edge.Cuts”.

 • Okótovat desku: Kótování ve vrstvě “User.Drawings”: Ctrl+Shift+H.

 • Zalít plochu mědí: Přidat vyplněné oblasti ve stejné vrstvě jako jsou spoje “F.Cu” nebo “B.Cu”:

  • Po kliknutí do plochy se objeví dialog, ve kterém je možné mimo jiné nastavit, se kterým spojem (typicky GND) bude zalití propojeno.

  • Pokud bude zalévání propojeno s nějakým spojem tak ten spoj vůbec netahat resp. položit (aby šel položit) a pak odstranit, protože natažený spoj pak poškozuje termální plošky.

 • Tisk do PDF a další exporty: Soubor > Kreslit…​

Příprava pro frézování

 • Soubor > Kreslit…​

 • Výstupní “Formát kreslení” nastavit na “Gerber”.

 • Nastavit (pokud to software frézky umí) “Použít rozšířený formát X2”.

 • Vygenerovat soubor vrtání - zatrhnout “PTH a NPTH díry do jednoho souboru”. PTH (Platted Through Holes - prokovené díry) a NPTH se při vrtání nerozlišují. Obojí musí být vyvrtány a PTH následně (ručně) prokoveny.

Výroba desky v JLCPCB

JLCPCB (JiaLiChuang (HongKong) Co., Limited) je výrobce PCB.

Nejnižší cena je je $2,00 (€1,69) a nejlevnější poštovné (Global Direct Standard Line: 15 - 18 pracovních dnů) $6,98 (€5,88).

Objednávky zde: https://jlcpcb.com/

Výrobce neakceptuje přímo soubory projektu KiCad, ale je třeba provést export gerber a vrtacích dat.

Nezatrhávat "PTH a NPTH díry do jednoho souboru", protože při průmyslové výrobě musí být napřed vyvrtány PTH, prokoveny a teprve pak vyvrtány NPTH.