Velmi pěkný tutorial pro verzi 6.0.8

Základní informace, instalace a konfigurace - pro neaktuální verzi 5!!!

Eeschema: Kreslení schématu - pro neaktuální verzi 5!!!

Použití v předmětu ELM - pro neaktuální verzi 5!!!