Základní informace, instalace a konfigurace

Eeschema: Kreslení schématu

Použití v předmětu ELM