Electronic design automation (EDA) jsou softwareové nástroje pro automatizovaný návrh elektronických systémů (integrované obvody, plošné spoje,…​).

Programy pro návrh desek plošných spojů (DPS)

Zvlášní kategorií programů EDA jsou nástroje pro návrh desek plošných spojů (DPS).

Programy pro návrh plošných spojů (DPS) obvykle obsahují:

  • část pro návrh (kreslení) schématu,

  • část pro návrh desky,

  • autorouter.

Některé z komerčních nástrojů používaných v ČR: Eagle, OrCAD, PADS.

KiCad je multiplatformní otevřený software. Obsahuje část pro návrch schématu, návrh desky plošných spojů, prohížeč 3D náhledu, prohlížeč Gerber dat a další. Lze jej provozovat v operačních systémech Windows, Linux, macOS…​. Licence je GNU GPL v3. Program je možné zdarma stáhnou ze stránek programu.

Ukázky vzhledu programu KiCad

Návrh schématu.
Figure 1. Návrh schématu.
Návh desky.
Figure 2. Návrh desky.
Prohlížeč 3D náhledu.
Figure 3. Prohlížeč 3D náhledu.

Netlist

Netlist je textový popis zapojení obvodu, který používají EDA nástroje. V nejjednodušší formě za názvem součástky např. R1 následují uzly, do kterých je zapojena např. 1 a 2 (uzly se musí v obvodu očíslovat) a hodnota součástky např. 10k.
Např.: R1 1 2 10k

Ukázka obvodu.
Figure 4. Ukázka obvodu.

Ukázka netlistu:
V1 1 0 DC 24
V2 3 0 DC 15
R1 1 2 10k
R2 2 3 8.2k
R3 2 0 4.7k