Návrh schématu

 • Založit nový projekt projekt: Soubor > Nový > Projekt…​: CTRL+N - vytvořit složku, do které se ukládají všechny soubory.

 • Otevřít editor schémat: Nástroje > Upravit schéma: CTRL+E.

 • Upravit nastavení stránky: Soubor > Nastavení stránky…​ - možnost vyplnit rohové razítko tj. název, autor, datum…​

 • Vložit součástky: Umístit > Součástka: A (Shift+A):

 • Vložit symboly napájení: Umístit > Port napájení: P (Shift+P) - správně by se měly napájecí spoje označit ještě značkou “pwr_flag”.

 • Propojit součástky: Umístit > Spoj: W (Shift+W).

  • Nepřipojené vývody označit značkou: Umístit > Bez propojení: Q (Shift+Q).

 • Očíslovat součástky: Nástroje > Očíslovat schéma…​

 • Přidat součástkám hodnoty: Pravé tlačítko myši > Vlastnosti > Upravit hodnotu…​: V.

 • Upravit vzhled schématu:

  • polohy součástek,

  • polohy popisků,

  • tažení spojů.

 • Zkontrolovat, že všechny schematické značky mají přiřazená pouzdra: Nástroje > Upravit pole symbolu…​

 • Vytvořit DPS: Nástroje > Aktualizovat desku ze schématu…: F8.

Vložení schématu do dokumentu MS Wordu

KiCad umí export do formátů SVG a PDF, ale (běžný) MS Word import těchto formátů neumí.
Do dokumentů je v hodné vkládat schéma černobílé.

 • Export do formátu SVG (PDF): Soubor > Kreslit nastavit "Výstupní formát" na "SVG" ("PDF"), v sekci "Možnosti" vypnout "Vykreslit ohraničení desky" případně "Výstupní režim" nastavit na "Černobílý".

 • Vložení formátu SVG do MS Wordu:

  1. Screenshot programu, který umí otevřít SVG např. prohlížeč (EDGE):

   • otevřít SVG soubor v prohlížeči EDGE,

   • přiblížit (CTRL + kolečko myši),

   • kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat "Zachycení webu".

  2. Převod do PNG:

   • On-line služba: https://image.online-convert.com/convert-to-png Ale je potřeba nastavit rozměr jedné strany obrázku "Change Size:" na vysokou hodnotu např. 4000 pixelů. Jinak bude mít obrázek nízkou kvalitu.

   • Inkscape: Otevřít SVG a exportovat jako PNG.

 • Vložení formátu PDF do MS Wordu:

  • otevřít PDF soubor v prohlížeči PDF,

  • přiblížit,

  • udělat screenshot.

Klávesové zkratky

Funkce Zkratka

Vložit součástku

A

Otočit položku

R

Zrcadlit položku podle osy

X, Y

Nastavit hodnotu (8k2, 2μ2,…​)

V

Upravit označení (R1, C3, T3,…​)

U

Upravit vlastnosti

E

Upravit pouzdro

F

Opakovat poslední položku

Insert

Duplikát (zkopírovat součástku)

C

Kopírovat

CTRL+C

Vložit symbol napájení

P

Propojit součástky (spoji)

W

Přesunout položku (bez spojů)

M

Táhnout položku (i se spoji)

G

Jemné posouvání

CTRL+SHIFT

Aktualizovat desku

F8

Přiblížit

F1

Oddálit

F2

Vychytávky

 • Klávesové zkratky R (otočit položku), X a Y (zrcadlit), V (upravit hodnotu),…​ lze použít během pohybu se součástkou.

 • Insert (opakovat poslední položku) umožní vložení posledně vkládané součástky se stejným nastavením.

 • C vytvoří duplikát součástky se stejným nastavením.

 • G (táhnout) součástka zůstane zapojena / M (přesunout) součástka se odpojí.

 • Jemné posouvání položky Ctrl+Shift.