Úvod

Program KiCad konkrétně jeho část Eeschema lze využít v předmětu Elektrotechnická měření (ELM) pro kreslení elektrotechnických schémat do elaborátů. Toto použití má určité zvláštnosti:

  • Není třeba navrhovat desku plošných spojů.

  • Schémata v elaborátech obsahují specifické prvky: zdroje, měřicí přístroje (V-metry, A-metry, osciloskopy,…​) a další (audiozesilovač, snímač,…​), jejichž schématické značky (symboly) program KiCad po instalaci neobsahuje.

Z tohoto důvodu byla vytvořena speciální knihovna schématických značek (symbolů) pro předmět ELM, kterou je potřeba do programu doinstalovat.

Ulázka schématu do předmětu ELM.
Figure 1. Ulázka schématu do předmětu ELM.

Instalace knihovny ELM

  • Stáhnout knihovnu schématických značek (symbolů) ELM: Knihovna ELM

  • Knihovnu umístit do vhodné složky:

    • Uživatelské složky (do které má uživatel práva zápisu).

    • K ostatním knihovnám programu KiCad: složka_s_programem_KiCad\share\kicad\library (mohou být požadována administrátorská práva).

  • Otevřít správu knihoven symbolů: Nastavení > Správa knihoven symbolů…​

  • Přidat knihovnu ELM pomocí ikony Přidat existující knihovnu do tabulky na kartě Globální knihovny.

Přidat knihovnu ELM (screenshot z verze 5).
Figure 2. Přidat knihovnu ELM (screenshot z verze 5).
Přidaná knihovna ELM (screenshot z verze 5).
Figure 3. Přidaná knihovna ELM (screenshot z verze 5).

Použití knihovny ELM

Jak vložit schéma nakreslené v programu KiCad do dokumentu MS Wordu (bez rušivého pozadí) je popsáno v kapitole KiCad Eeschema - návrh schématu.